הטבעה בצבע על כריכת פשתן

על היתרונות של הפשתן כבר סיפרנו בפוסטים קודמים.

אפשרות מעניינת היא הטבעת שמות ישירות על גבי כריכת הפשתן.

התוצאה ברורה וחדה ומתאימה מאוד לאופי הפשתן.


פוסטים מומלצים